Over ons

Geschiedenis van Hengelsportvereniging "Het Baarsje"

Enkele leden van de Brasem vonden het tijd worden, dat ook in Gendringen een eigen visvereniging zou worden opgericht., besloten in oktober 1972. De oprichting vond plaats op 22 november d.a.v. en voor de financiƫle verplichtingen kwam er voldoende geld op tafel, zoals de toetreding tot het toenmalige Vereniging Pootvisfonds "De Oude IJssel"voor het verkrijgen van de nodige visvergunningen.
De toetreding volgde 23 november d.a.v. De Koninklijke goedkeuring werd verleend op 28 februari 1973.
Op 16 december tijdens de eerst gehouden vergadering werd een eerste bestuur benoemd namelijk de oprichters de heren L. Massop, J. van der Sant, J. Beumer, H. Kortbeek en Th. Natrop. Ook werden in het bestuur benoemd de heren H. Lang en de eerste voorzitter J. Jansen. Niet lang hierna werd de heer TH. Wissing gevraagd om als secretaris zitting te gaan nemen in het bestuur. Al snel telde de vereniging meer dan 100 leden.
In 1974 werd gestart met een eigen clubblad namelijk het "Contactblad"van H.S.V. Het Baarsje. Tot op de dag van vandaag is dit blad nog steeds een bron van informatie over de aangelegenheden van de visvereniging.
Ook is men in 1979 na vernieuwing in het bestuur gestart met diverse commissies. Om al het werk binnen de vereniging te kunnen realiseren is de inzet  van veel mensen noodzakelijk. Zoals een wedstrijdcommissie, een jeugdcommissie en een waterbeheercommissie. De vereniging heeft  ook in de loop der jaren een  handhavingsteam voor controle aan de waterkant. De jeugdcommissie kreeg zelfs landelijk bekendheid door hun bestuursvorm en activiteiten.
Door het huren van een visvijver in het crm-object "Het Kluunpand"van staatsbosbeheer en het mogen vissen in het water van de zandafgraving aan de Omsteg van Fa. Netterden, heeft de vereniging de beschikking over eigen viswater.
Binnen de vereniging is de afgelopen jaren niet veel van structuur veranderd. De veranderingen die op de vereniging af zijn gekomen hebben vooral een positieve uitstraling gegeven. Dit vooral met betrekking tot de wijzigingen in het vergunningstelsel en de administratieve verwerking.  De oprichting in 1974 van de NVVS (Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties) ontstaan uit Algemene Hengelaarsbond. In 2006 is de naam gewijzigd in Sportvisserij Nederland. De hengelsportfederatie De Oude IJssel (voorheen Pootvisfonds De Oude IJssel) is in 2006 samengegaan met de federaties De Betuwe en Veluwezoom. De nieuwe naam van deze drie federaties is Hengelsport Federatie Midden Nederland.  Met deze ontwikkelingen hebben ook de visdocumenten grote veranderingen doorgemaakt. De Sportvisacte verdween en vanaf 1 januari 2007 werd de VISpas geĆÆntroduceerd. De Grote Vergunning werd samengevoegd met de Sportvisacte tot Vispas. Samen met de Lijst van Viswateren kan de sportvisser vissen in het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren.